Automobilių kintamosios srovės priežiūros ir bendrų gedimų santrauka bei automobilių oro kondicionavimo atvejų analizė 19

Automobilių oro kondicionavimo gedimų atvejai

1 Po toauto kondicionieriusbuvo kurį laiką šaldytuve, oro kondicionavimo nepakanka, o stiklinėje skysčio rezervuaro angoje yra oro burbuliukų

Ištyrus gedimo priežastis: dėl automobilio vibracijos važiuojant atsipalaiduoja jungtys sistemoje, atsiranda nuotėkis, dėl ko sumažėja šaltnešis ir sumažėja aušinimo talpa.

Gydymo būdas: Plika akimi arba nuotėkio detektoriumi suraskite nuotėkį ir priveržkite atsilaisvinusią dalį.Jei vis dar yra nuotėkis, pridėkite vario lakštą prie jungties, kad sustabdytumėte nuotėkį

2 Automobilio oro kondicionierius neaušinamas, oro išleidimo angoje yra karštas oras, išsiplėtimo vožtuvo įleidimo ir išleidimo angos temperatūrų skirtumas, o žemo slėgio matuoklio rodmenys yra labai žemi.

Ištyrus, gedimo priežastis: visiškai nesandarus šaldymo sistema arba temperatūros jutiklis antplėtimosi vožtuvasyra susidėvėjęs, todėl šaltnešis gali nutekėti, todėl išsiplėtimo vožtuvo vožtuvo anga užsidaro, aušalo srautas sustoja ir šaldymo negalima aušinti.

Apdorojimo būdas: Patikrinkite, ar temperatūros jutiklis nesusidėvėjęs, ir pakeiskite, jei jis pažeistas;jei jis nepažeistas, visapusiškai patikrinkite šaldymo sistemą, pataisykite nesandarias dalis ir papildykite šaltnešiu

3 Automobilio oro kondicionieriaus oro išleidimo angoje esantis oras nėra šaltas, temperatūraautomatinis kintamosios srovės kompresoriuspakyla, žemo slėgio indikatorius greitai krenta, aukšto slėgio matuoklio rodmuo per aukštas ir patikrinama gedimo priežastis: sistemoje per daug nešvarumų ir per daug nešvarus išsiplėtimo vožtuvo filtro ekranas, dėl kurios šaltnešis nuteka į išsiplėtimo vožtuvą ir negali judėti į priekį.Šiuo metu išsiplėtimo vožtuvas Plonas kremas arba prakaitavimas

Apdorojimo būdas: naudokite tarpą, kad atidarytumėte oro kondicionavimo sistemą, kad pašalintumėte momentinį užsikimšimą.Jei užsikimšimas rimtas, reikia išvalyti filtro ekraną, ištuštinti sistemą ir vėl papildyti šaltnešį.

car air conditioning


Paskelbimo laikas: 2022-03-21